7. prosince 2017

Pravidla soutěže o kleště KNIPEX

7. prosince 2017

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost ALFAVARIA Group s. r. o. se sídlem Chrastava, Pobřežní 28, PSČ 463 31, IČ: 25002678, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 10715 (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěž bude probíhá v termínu od 9. 12. 2017 (00.00 hod.) do 17.12. 2017 (23.59 hod.) (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“).

 

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící“).

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku.

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo na stránce soutěže v soutěžním formuláři správně odpoví na soutěžní otázku a zárovneň si tipne, kolik odpovědí celkem (správných i špatných) po dobu konání soutěže prostřednictvím tohoto formuláře přijmeme.

Účastník zadává svoji e-mailovou adresu, která bude použita výlučně pro účely kontaktování v případě výhry. E-mailová adresa zadaná v soutěžním formuláři nebude zařazena do databáze pořadatele za účelem zasílání obchodních sdělení.

Každá e-mailová adresa může soutěžit pouze jedenkrát. Pokud se v soutěži objeví více tipů z jedné e-mailové adresy, bude pro účely zařazení do soutěže počítána pouze odpověď, která přišla jako první, a zbývající se odstraní - nebudou započítány do celkového počtu příchozích odpovědí.

Výhercem se stávají 3 účastníci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a zároveň budou svým tipem nejblíže konečnému počtu došlých odpovědí dle pravidla výše.

 

5. CENY

V soutěži budou rozdány celkem 3 ceny - každý z výherců obdrží 1x siko kleště Knipex Cobra 8701250.

  

5. POSKYTNUTÍ CEN

Výherci budou vybráni v pondělí 18.12.2017 a týž den kontaktování přes e-mail z důvodu předání adresy pro doručení výhry. Pokud se výherce neozve do středy 20.12.2017, bude kontaktován náhradník.

Ceny budou výhercům zaslány doporučenou zásilkou vždy na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to bez zbytečného odkladu po zveřejnění výherců soutěže. Pokud výherce cenu (zásilku) nepřevezme, ztrácí na cenu nárok.

Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách, případně na Facebooku pořadatele, a to ve tvaru Jméno a Obec, kam byla výhra zaslána (např. Jan z Liberce).

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu v soutěži cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.